Często przy zakupie zapominamy o tym, iż wydatki nie ograniczają się wyłącznie do uiszczenia opłaty za mieszkanie, ale także przewidzieć należy dodatkowe koszty transakcji.

Pośrednictwo w zakupie nieruchomości

Osoby, które nie mają czasu na samodzielne poszukiwania wymarzonego lokum, korzystają z ofert biur pośredniczących w sprzedaży nieruchomości, co gwarantuje sprawdzony i rzetelny zakup. Taka usługa jest jednak płatna, a jej cena oscyluje w granicach 2% (+VAT) prowizji od wartości nieruchomości. Prowizja podlega oczywiście negocjacjom, więc wysokość wynagrodzenia za świadczoną usługę nie powinna być znacząca, jednak warto ją uwzględnić przy obliczaniu zobowiązań finansowych związanych z transakcją kupna-sprzedaży nieruchomości.

Taksa notarialna i inne opłaty wymagane u notariusza

Jeżeli kupujący decyduje się na kupno nieruchomości bezpośrednio od dewelopera, koszty związane z czynnościami u notariusza dzielone są po połowie przez strony umowy.

Sporządzenie aktu notarialnego, którego forma jest wymagana prawem w przypadku kupna-sprzedaży nieruchomości, wymaga uiszczenia taksy notarialnej na rzecz notariusza. Co do zasady wysokość taksy notarialnej wynosi:

  •                1 010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł, jeśli mieszkanie kosztuje od 60 000 zł do 1 000 000 zł. od wartości nieruchomości;
  •                4 770 zł + 0,2% nadwyżki powyżej 1 000 000 zł, jeśli koszt nieruchomości wynosi od 1 000 000 do 2 000 000 zł;
  •                6 770 zł + 0,25% nadwyżki powyżej 2 000 000 zł (ale nie więcej niż 10 000 zł) w przypadku domów powyżej 2 000 000 zł.

Przyjmijmy zatem, że kupując nieruchomość o wartości 200 000 zł, zobowiązani będziemy do zapłaty taksy notarialnej w granicach ok. 1 570 zł. Odpowiednie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określa górny próg stawki taksy notarialnej, ale jej wysokość można negocjować.

Z czynnościami u notariusza wiążą się również opłaty w przedmiocie sporządzenia odpisów aktu notarialnego (10 zł za każdą stronę) oraz wszelkie opłaty związane z wpisem w księdze wieczystej prawa własności nieruchomości (200 zł za wpis prawa w księdze wieczystej).

Przy dokonywaniu transakcji kupna-sprzedaży nie zapominajmy o podatku. Standardowo, czynność obciążona jest 2% podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), ale tylko w przypadku zakupu mieszkania na rynku wtórnym. Gdy jednak dokonujemy zakupu bezpośrednio u dewelopera, nie uiszczamy podatku PCC a 8 % podatek VAT (zwyczajowo wliczony w cenę nieruchomości).

Mieszkanie zakupione na kredyt

W sytuacji, gdy osoba kupująca mieszkanie zaciągnęła zobowiązanie kredytowe, poniesione będą dodatkowe opłaty. Banki przewidują przede wszystkim prowizję za udzielenie kredytu. Jeśli kredytobiorca operuje niskim wkładem własnym, udzielane jest 100 % zabezpieczenia przez bank.

Głównym zabezpieczeniem kredytu jest również hipoteka – w czasie, gdy trwają czynności związane z dokonywaniem wpisu hipoteki na nieruchomości, bank żąda udzielenia zabezpieczenia tzw. pomostowego.

Autor - Janek Iko