Trzeba się dowiedzieć w administracji, kiedy były wymieniane instalacje CO i wodno-kanalizacyjne, czy planowane są jakieś remonty, czy wspólnota nie ma zaciągniętych wieloletnich kredytów, np. na ocieplenie budynku. Informacje te będą ważnymi argumentami podczas negocjowania ceny.

Stan prawny mieszkania

Trzeba poprosić o podanie numeru księgi wieczystej (jeśli mieszkanie je ma), a następnie samodzielnie przeglądamy jej treść na stronie https://ekw.ms.gov.pl. Należy sprawdzić, czy dane, które zawiera II dział księgi potwierdzają nazwisko właściciela oraz czy działy III i IV nie zawierają żadnych wpisów o obciążeniach.

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży mieszkania

Taką umowę najlepiej sporządzić w formie aktu notarialnego. Trzeba podać metraż i cenę mieszkania, wyszczególnić co w nim zostaje, zaznaczyć, ze nie jest zadłużone. Należy też określić termin podpisania umowy ostatecznej.

Uwaga! Warto dowiedzieć się w banku, jak długo będziemy czekać na udzielenie kredytu, i dodać do tego dwa, trzy tygodnie.

Wraz z podpisaniem umowy przedwstępnej przekazuje się sprzedającemu zadatek, który na ogół wynosi 10-20% ceny nieruchomości, choć strony mogą ustalić inną kwotę. Trzeba też porozumieć się w sprawie ewentualnego zwrotu pieniędzy.

Uwaga! Zazwyczaj jest tak, że jeżeli wycofa się kupujący, to wtedy sprzedający zatrzymuje zadatek, a jeśli sprzedający - musi on wypłacić niedoszłemu nabywcy podwójny zadatek.

W przypadku, gdy transakcja dojdzie do skutku, zadatek zaliczany jest na poczet ceny.

Uwaga! Nie mylić zadatku z zaliczką, którą zwraca się, jeśli umowa nie dojdzie do skutku.

Ostateczna umowa kupna-sprzedaży mieszkania

Musi mieć formę aktu notarialnego. Przed jej podpisaniem należy poprosić o aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za czynsz, gaz i energię oraz o wymeldowaniu się wszystkich osób zamieszkujących lokal.

Ubezpieczenie od utraty pracy

Banki, udzielając kredytów hipotecznych, często proponują klientom ubezpieczenie od utraty pracy. 

Takie świadczenie wypłacane jest tylko przez pewien okres, najczęściej nie dłużej nić rok. W tym czasie bank płaci za kredytobiorcę raty, czasem też reguluje inne zobowiązania, np, czynsz. Odpowiedzialność ubezpieczyciela nie rozpoczyna się jednak od razu, ale po 30-90 dniach.

Uwaga! Nie każda utrata pracy jest objęta ochroną. Nie dostanie się pieniędzy, gdy rozstanie z firmą następuje za porozumieniem stron, wypowiedzenie nastąpiło z winy pracownika lub nie została przedłużona umowa na czas określony. Również zwolnienia grupowe nie zawsze są brane pod uwagę.

Aby uzyskać świadczenie, należy przedstawić zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej, a więc trzeba najpierw zarejestrować się w urzędzie pracy i nabyć prawo do zasiłku. W przypadku ubezpieczonego, który prowadzi działalność gospodarczą, stawiane są dodatkowe warunki, np. ogłoszenie upadłości.

Autor - Arek Czapla